Live Your Life Travel วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
02-พ.ย.-2565 ถึง 31-ม.ค.-2566
รายละเอียด ราคา
วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก T-dap (1เข็ม)
*สำหรับอายุ 15 ปี ขึ้นไป
หมายเหตุ : หญิงตั้งครรภ์ ควรได้รับการประเมินก่อนฉีดวัคซีน
1,090.-
(รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ) 

เงื่อนไขการรับบริการ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย เท่านั้น
- จำหน่าย ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
- เข้ารับบริการได้ทุกวัน
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ที่ Call Center 1772 กด 2 กด 3 ต่อ วัคซีน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
Live Your Life Travel วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) *สำหรับอายุ 15 ปี ขึ้นไป สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน