HOW TO ทำให้หลับ โดยไม่ต้องพึ่งยา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
30-ก.ค.-2563 ถึง 19-ส.ค.-2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหล
โยธิน ศูนย์ Let’s Talk อาคาร 4 ชั้น 5
โทร. 0-2271-7000 ต่อ 40596

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
Class 1 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 18:00 - 19:00 น. กรุณาเข้ารับบริการ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 18:00 - 19:00 น. เท่านั้น - +
Class 2 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 15:30 - 17:00 น. กรุณาเข้ารับบริการ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 15:30 - 17:00 น. เท่านั้น - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน