วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
26-มี.ค.-2563 ถึง 31-พ.ค.-2563
โปรแกรม ราคา
 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (1เข็ม)
**สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

890.-
(รวมค่าแพทย์และบริการ)
ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี
    เพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ ทั้งจากการฉีดวัคซีน หรือภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาตินั้นคงอยู่ไม่นาน และมักจะลดต่ำลงได้ในระยะเวลาไม่นาน การฉีดวัคซีนจึงช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่ได้ทางหนึ่ง
ระยะเวลาที่ควรฉีด ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน ของทุกปี
การเตรียมตัว
ผืที่ไข้สูง หรืออยู่ระหว่างการรักษาบางอย่าง ควรเลื่อนการเข้ารับวัคซีน หากแพ้อาหาร แพ้ยา หรือมีโรคประจำตัวจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า 
ข้อควรรู้หลังฉีดวัคซีน  นั่งพักอย่างน้อย 30 นาที เพราะอาจมีไข้หลังรับวัคซีน
หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และบริการแล้ว
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถ จอง-จ่าย ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563  – 31 พฤษภาคม 2563 
 - สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563  – 31 พฤษภาคม 2563 
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
- สามารถนัดหมายได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ ศูนย์วัคซีน (10333)
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง