Live Your Life Office  ตรวจสุขภาพ Smart Work
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
01-มี.ค.-2566 ถึง 30-มิ.ย.-2566
การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ คลิก
**สิทธิพิเศษ** 
เมื่อซื้อโปรแกรม ตรวจสุขภาพ Smart Work รับเพิ่มรายการตรวจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,950 บาท
• ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9
• ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน ABI


เงื่อนไขการรับบริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย เท่านั้น
- สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ใช้แพ็กเกจ Live Your Life Office ตรวจสุขภาพ Smart Work เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
- จำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2566
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2566
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
- เข้ารับบริการได้ทุกวัน
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ที่ Call Center 1772 กด ต่อ ตรวจสุขภาพ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง


นัดหมายผ่านออนไลน์ด้วยแอพพิเคชั่น HealthUp เลือกนัดหมายแพทย์ >> คลินิก Premium Walkin
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
Live Your Life Office ตรวจสุขภาพ Smart Work + อัลตร้าซาวด์ ช่องท้องส่วนบน (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2566 - +
Live Your Life Office ตรวจสุขภาพ Smart Work + อัลตร้าซาวด์ ช่องท้องส่วนล่าง (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2566 - +
Live Your Life Office ตรวจสุขภาพ Smart Work + อัลตร้าซาวด์ ช่องท้องทั้งหมด (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน