โปรแกรมคัดกรองโรคหัวใจ กลุ่มเสี่ยง “ความดันโลหิตสูง”
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
01-ก.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
รายการราคา
คัดกรองโรคหัวใจ กลุ่มเสี่ยง “ความดันโลหิตสูง” 
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Hba1c
- ตรวจระดับไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดี) LDL
- ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
- ตรวจการทำงานของไต Creatinine
- ตรวจวัดระดับโปแทสเซียม Potassium
- ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ
- รับคูปองอาหาร มูลค่า 100.-/ 1 ท่าน
1,590.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)

      ระดับความดันโลหิตสูง ส่งผลให้หัวใจต้องบีบตัวมากขึ้น เพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ หากอยู่ในภาวะนี้อาจส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหนา และหัวใจทำงานหนักขึ้น อาจเกิดอันตรายตามมาได้
การเตรียมตัว
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
- งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย) 
- งดดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
- ควรเข้ารับการตรวจในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรย เนื่องจากการงดน้ำ และอาหารมากเกินไป
หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถจอง - จ่ายได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
-
สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- เข้ารับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น.
- สามารถนัดหมาย ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ หัวใจ (10318)
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมคัดกรองโรคหัวใจ กลุ่มเสี่ยง “ความดันโลหิตสูง” สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน