ฟอกสีฟัน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
01-ก.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
แพ็กเกจ ราคา
  ฟอกสีฟัน ZOOM
9,900.-
  ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching)
  (ไม่รวมค่าน้ำยาฟอกสีฟัน)
4,100.-
   การฟอกฟันขาว ทำได้ในผู้ที่ต้องการมีฟันที่ขาวขึ้น และสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเปลี่ยนสีฟัน ฟันที่เหมาะสมกับการฟอกสีฟัน คือ
  • ฟันที่เปลี่ยนสีจากอายุที่มากขึ้น
  • ฟันเปลี่ยนสีจากยาปฏิชีวนะ ที่สีเปลี่ยนไปอย่างไม่รุนแรง
  • ฟันที่ได้รับการกระแทก
  • ฟันตาย
ฟอกสีฟัน ขาวได้นานแค่ไหน? 
       หลังการฟอกสีฟันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆ และจะขาวต่อไปได้อีก 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภค และการดูแลรักษาความสะอาดช่องปาก ควรฟอกสีฟันที่บ้านซ้ำภายใน 1 ปี เพื่อคงสภาพฟันขาวนั้นไว้
หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการ
- ราคาดังกล่าวไม่รวมการเคลียร์ช่องปาก
- เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถจอง - จ่ายได้
ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- สามารถนัดหมายนัดหมาย ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ ทันตกรรม (10493) หรือสายด่วนทันตกรรม 0-2271-7040
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง