โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส
โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน
19-เม.ย.-2562 ถึง 30-มิ.ย.-2599
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
โทร. 0-2271-7000 ต่อ 10498-99