อัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ ULTRASOUND KUB + PSA
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
01-ก.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
รายการ ราคา
  อัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ Ultrasound KUB + PSA
  (เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป)

1,700.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)

📢  โปรโมชั่นพิเศษ จอง-จ่าย SAVE กว่า เฉพาะออนไลน์เท่านั้น!!
  เพื่อประเมินภาวะต่อมลูกหมากโต หรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ตรวจหาโรคนิ่วในไต ไตวายเรื้อรัง โรคซีสต์ถุงน้ำในไต หรือโรคไตบวมน้ำ

ใครที่ต้องตรวจ อัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ (KUB) 
•  มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะเป็นๆ หายๆ 
•  สีปัสสาวะผิดปกติ เช่น ขุ่น มีตะกอน
•  ปัสสาวะปนเลือด หรือเป็นสีเลือด
•  ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่สุด
•  มีอาการปวดหลัง หรือปวดเอวเรื้อรัง
การเตรียมตัว ไม่ต้องงดน้ำ และอาหาร ก่อนตรวจควรกลั้นปัสสาวะ

หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถจอง - จ่ายได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
-
สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- สามารถนัดหมาย ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ ระบบทางเดินปัสสาวะ (10214)
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
📢  โปรโมชั่นพิเศษ จอง-จ่าย SAVE กว่า เฉพาะออนไลน์เท่านั้น!!
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
อัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ Ultrasound KUB + PSA (เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน