วัคซีนไอพีดี
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
26-มี.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
โปรแกรมราคา
 วัคซีนไอพีดี 1 เข็ม (สำหรับเด็ก)
3,000.-
(รวมค่าบริการ ไม่รวมค่าแพทย์)
 วัคซีนไอพีดี 4 เข็ม (สำหรับเด็ก)
9,900.-
(รวมค่าบริการ ไม่รวมค่าแพทย์)

โรค IPD คือ
    โรคติดเชื้อชนิดรุนแรง เกิดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า นิวโมคอคคัส สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบรุนแรง ทำให้พิการ และเสียชีวิตได้ วัคซีน IPD ประกอบด้วยโรคสำคัญ 2 โรค ได้แก่ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และ โรคติดเชื้อในกระแสเลือด รวมถึง โรคปอดบวม ที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย
ข้อควรรู้หลังฉีดวัคซีน ลูกน้อยอาจมีอาการข้างเคียงได้ เช่น มีไข้ หงุดหงิด ซึมเล็กน้อย เบื่ออาหาร บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด โดยอาการจะหายไปโดยประมาณ 1-2 วัน
หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการ ไม่รวมค่าแพทย์
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถ จอง-จ่าย ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563  – 31 ธันวาคม 2563 
 - สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563  – 31 ธันวาคม 2563 
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล

- สามารถนัดหมายได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ ศูนย์วัคซีน (10333)