วัคซีนไข้หวัดใหญ่ High Dose Flu Vaccine
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
01-เม.ย.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566
เงื่อนไขการรับบริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย เท่านั้น
- วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ High Dose เหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
- จำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2566
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2566
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
- เข้ารับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่ 08:00 - 17:00 น.
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ที่ Call Center 1772 กด 2 กด 3 ต่อ วัคซีน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงวัย Flu Vaccine High Dose อายุ 65 ปี (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน