ศูนย์ศัลยกรรม... เปลี่ยนเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย
01-ส.ค.-2565
       ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ให้บริการครอบคลุมการปรึกษา ตรวจคัดกรอง ตลอดจนถึงการผ่าตัดรักษาโรคต่างๆ ทางศัลยกรรม ตั้งแต่ศัลยกรรมโรคพื้นฐาน ไปจนถึงศัลยกรรมโรคยาก หรือโรคที่มีความซับซ้อนได้อย่างครบครัน ภายใต้ความพร้อม และศักยภาพของทีมศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากด้วยประสบการณ์ รวมไปถึงการดูแลแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการรักษาสมัยใหม่ที่ได้มาตรฐาน เพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และมีความปลอดภัยสูงสุด สำหรับผู้เข้ารับบริการเฉพาะรายบุคคล


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง อาคาร 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร 1772

กรณีสนใจแพ็กเกจผ่าตัด สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม