นพ. ไกรภพ จารุไพบูลย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยกรรม

นัดหมายแพทย์
นพ. ธีรภพ ไวประดับ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ.อกนิษ ปัญญวรวงษ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านม

นัดหมายแพทย์
พญ. เสาวนีย์ กิจอุดมรัตน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

Oncoplastic breast surgery and breast reconstruction

นัดหมายแพทย์