ทพ. ฉัตรพล แจ่มศิริโรจน์รัตน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ทันตกรรมศัลยกรรมในช่องปาก และกระดูกขากรรไกร

นัดหมายแพทย์