รศ.พิเศษ นพ. พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ. ชัยพฤกษ์ ปั้นดี
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกสันหลัง Spine Surgery

นัดหมายแพทย์
นพ. นรินทร์ คุณกิตติ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกสันหลัง Spine Surgery

นัดหมายแพทย์
นพ.เฉลิมพล กินรี
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. ณัฐกานต์ นักฟ้อน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กระดูกสันหลัง Spine Surgery

นัดหมายแพทย์