พญ. สิริปราง จ่างจิต

Information Not found.

วุฒิบัตร

.
วัน เวลา
อังคาร 07:00 - 13:00
ศุกร์ 07:00 - 15:00
เสาร์ 08:00 - 14:00
กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยา 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
Certificate Sleep disorders specialist 
คลีฟแลนด์คลินิกสหรัฐอเมริกา 
Certificate International Sleep Medicine
World association of Sleep Medicine
ประกาศนียบัตรวิทยาการชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM)
American Academy of Anti-Aging Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา
Certificate Advance Nutrition for wellness
IFNW
American Board Certified in Nutritional Wellness (CNW)
American Naturopathic Certification Board (ANCB) ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขาเชี่ยวชาญ
- ประสาทวิทยา
- อายุรแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
- ผู้เชี่ยวชาญโรคและปัญหา ด้านการนอนหลับ
- เเพทย์ชำนาญการ เวชศาสตร์ชะลอวัย เเละพัฒนาสุขภาพ