พญ. ปิยฉัตร โกศัลวัฒน์

Information Not found.

วุฒิบัตร

ผิวหนัง
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 14:00
อังคาร 09:00 - 13:00
พุธ 09:00 - 12:00
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00
ศุกร์ 13:00 - 18:00
เสาร์ 13:00 - 16:00
*กรุณานัดหมายล่วงหน้า*
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาตจวิทยา 
สถาบันโรคผิวหนัง

Certificate of General Dermatology, Massachusette General Hospital

  Harvard Medical School, USA
  Fellowship in Cutaneous and Laser Surgeryสถาบันโรคผิวหนัง
  Fellowship in Dermatologic Laser Surgeryโรงพยาบาลรามาธิบดี

  การดูแลรักษาคนไข้ หมอจะดูแลแบบองค์รวม วางแผน และกำหนดแนวทางการรักษาโดยมุ่งเป้าหมายการมีสุขภาพผิวที่ดี โดยให้คนไข้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งหมอเน้นที่การตรวจ การพูดคุย เพื่อหาสิ่งที่คนไข้ต้องการจริงๆ และแนะนำสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้แก่คนไข้เป็นรายบุคคล เพราะแต่ละคนมีบริบท องค์ประกอบ และสภาพผิวที่แตกต่างกัน

  หลังจาก พญ.ปิยฉัตร โกศัลวัฒน์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้ว คุณหมอได้ศึกษาต่อในสาขาตจวิทยา ที่สถาบันโรคผิวหนัง และอีกหลายสาขา ซึ่งคุณหมอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ในการศึกษาว่า...

  หมอมีความสนใจในเรื่องของผิวพรรณเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงเลือกศึกษาต่อเฉพาะทาง ด้านตจวิทยา (โรคผิวหนัง) ที่สถาบันโรคผิวหนัง จากนั้นก็ได้ไปศึกษาเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ที่ Massachusetts General Hospital ของ Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลับมาศึกษาต่อเฉพาะด้านตจศัลยศาสตร์ และเลเซอร์ผิวหนัง ที่สถาบันโรคผิวหนัง และโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งทำให้ได้ทั้งความรู้ เพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการดูแลผิวพรรณด้วย

   

  รักษาโรคผิวหนัง ดูแลความงามของผิวพรรณและใบหน้า

  คนไข้หลักๆ ที่คุณหมอปิยฉัตร ดูแลให้การรักษา ส่วนใหญ่เป็นคนไข้กลุ่มโรคผิวหนัง รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสิว ฝ้า กระ ไฝ ปาน และผู้ที่ต้องการดูแล ปรับสภาพผิวเพื่อความสวยงาม ซึ่งคุณหมอเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูแลผิวพรรณ ไม่ว่าการยกกระชับผิวหน้าด้วยโบทูลินัม ท็อกซิน (Botox) การฉีดฟิลเลอร์ (Filler) ปรับรูปหน้า การทำทรีทเม้นท์ผิวหน้า ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น และการทำเลเซอร์พื้นฟูซ่อมแซมผิวให้เนียนเรียบ

  ในทุกการรักษาหรือการทำหัตถการ หมอให้อิสระแก่คนไข้ โดยแนะนำ และชี้ให้เห็นประโยชน์ จุดเด่นจุดด้อยในแต่ละวิธี ส่วนการรักษาโรคผิวหนังก็เช่นกัน ต้องอธิบายให้เข้าใจสาเหตุที่มาของโรค หรือปัญหานั้นๆ ก่อนเริ่มสู่กระบวนการรักษา และบอกขั้นตอนการรักษา เพื่อให้คนไข้ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน

   

  ดูแลคนไข้ด้วยมาตรฐานการรักษา และความปลอดภัย

  การดูแลคนไข้ด้านผิวหนัง และผิวพรรณความงาม คุณหมอปิยฉัตร ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านตจวิทยา และประสบการณ์ที่สั่งสมมา รวมทั้งเทคนิคใหม่ๆ ในการดูแลผิวพรรณที่ได้ศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง รวมถึงการเลือกยา และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คนไข้จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลทั้งพยาธิสภาพ และความสวยงามอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์

  หมอคิดว่าเราต้องดูแลคนไข้เหมือนบุคคลคนในครอบครัว ต้องเอาใจใส่ในทุกเคส และทำการรักษาอย่างเหมาะสม คนไข้ควรต้องได้รับการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และได้ความสุขใจกลับไป มีความมั่นใจในบุคลิกภาพมากขึ้น คือ เน้นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผิว และโรคผิวหนังอย่างถูกต้อง ป้องกันการกลับเป็นซ้ำ เพื่อให้มีผิวที่แข็งแรงดูดี อย่างยาวนาน