นพ. ธัชชัย กิจกังวาล

โรคที่เกิดกับหัวใจเป็นโรคที่ซับซ้อน ต้องใช้ความละเอียดอ่อน

วุฒิบัตร

เฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 14:00
อังคาร 08:00 - 14:00
พุธ 08:00 - 14:00
พฤหัสบดี 08:00 - 14:00
ศุกร์ 08:00 - 14:00
เสาร์ 08:00 - 12:00
อาทิตย์ 08:00 - 12:00
โรคที่เกิดกับหัวใจเป็นโรคที่ซับซ้อน ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการวินิจฉัยแยกโรคดังนั้นคุณหมอจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจ ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยความเอาใจใส่และรอบคอบ เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละราย

ความเชี่ยวชาญ” เกิดจาก “ประสบการณ์ที่สั่งสม

นายแพทย์ธัชชัย กิจกังวาล แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด American Board of Internal Medicine และAmerican Subspecialty Board of Cardiovascular disease หลังจากใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 8 ปี ได้มีเป้าหมายที่จะกลับมาดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ณ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน จากวันนั้นถึงวันนี้คุณหมอสั่งสมประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยมากว่า40 ปี ใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มี พร้อมด้วยจิตวิญญาณในการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจและมิตรไมตรี จึงทำให้หลายครอบครัวไว้วางใจให้คุณหมอดูแลสุขภาพของทุกคนในบ้าน ตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยายมาจนถึงรุ่นหลาน คุณหมอจึงมีโอกาสได้รักษาคนต่างวัยถึงสามเจนเนอเรชั่น

ใช้ประสบการณ์…ช่วยวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม

แนวทางการรักษาในเบื้องต้น หากอาการยังไม่หนักมาก คุณหมอจะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเน้นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยา เช่น ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาลดไขมันในเลือด และให้การติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง
โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งให้ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ หมอจะพิจารณาฉีดสีเพื่อดูหลอดเลือดหัวใจ ขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือผ่าตัดบายพาส ตามลำดับ

ความเป็นกันเอง…ก่อเกิดเป็นความไว้วางใจ

คุณหมอเลือกรูปแบบการรักษาด้วยความเป็นกันเอง ทำให้เกิดความศรัทธาในตัวผู้ป่วยหลายรายจนเกิดเป็นความคุ้นเคย ผูกพัน และไว้วางใจกันมาอย่างยาวนานที่ผ่านมามีผู้ป่วยหลายรายที่อยู่ในความดูแลของคุณหมอมากว่า 20 ปี โดยไม่คิดเปลี่ยนใจไปรักษาที่อื่น ด้วยเหตุผลว่าคุณหมอให้ความเสมอภาค ดูแลด้วยความเอาใจใส่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย จึงรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่มาพบ และสามารถบอกเล่าอาการ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างสนิทใจ ทำให้คุณหมอสามารถวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำในระยะยาว รวมถึงสามารถติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะกับวิถีชีวิตที่ดำเนินอยู่