นพ. ไกรภพ จารุไพบูลย์

ศัลยแพทย์มะเร็งเต้านมและเสริมสร้างเต้านม Oncoplastic and Reconstructive Breast Surgeon

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านมและเสริมสร้างเต้านม
วัน เวลา
จันทร์ 10:00 - 19:00
อังคาร 10:00 - 19:00
พุธ 10:00 - 19:00
พฤหัสบดี 10:00 - 19:00
อาทิตย์ 10:00 - 19:00
การศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.2543

วุฒิบัตร
  • ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550  
  • Certificate Clinical Fellowship Oncoplastic Sugery (มะเร็งเต้านมและเสริมสร้างเต้านม), Royal Perth Hospital, Perth, Western Australia, Australia พ.ศ. 2556