ผ่าตัดผ่านกล้องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
22-มี.ค.-2565
title
หมอนรองกระดูก มีส่วนช่วยในการขยับของกระดูกสันหลัง เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่หมอนรองกระดูกเสื่อมจะทำให้ความยืดหยุ่นลดน้อยลงเรื่อยๆ และหากเกิดการฉีกขาดบริเวณเนื้อเยื่อของหมอนที่รองอยู่ด้านใน อาจเกิดการเคลื่อนตัวออกมากดทับเส้นประสาทที่อยู่รอบข้างได้ เมื่อนั้นคุณจะมีอาการปวดหลังรุนแรงร้าวไปตามทางเดินของเส้นประสาทเส้นนั้น จนกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้สะดวก
เทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องทางเลือกที่ช่วยลดการทำลายเนื้อเยื่อระหว่างผ่าตัด
การผ่าตัดผ่านกล้องช่วยให้กระบวนการผ่าตัดทำลายเนื้อเยื้อน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเดิมๆ ที่ต้องเปิดแผลแล้วเลาะกล้ามเนื้อออกจากกระดูก ผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องตัดกระดูกออกส่วนหนึ่ง ส่งผลให้เกิดพังผืดเมื่อเวลาที่กล้ามเนื้อ และกระดูกกลับมาเชื่อมกันตัว พังผืดนี้เองที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการปวดหลังซ้ำ แต่การผ่าตัดผ่านกล้องเพียงแหวกกล้ามเนื้อเพื่อส่องกล้องเข้าไปผ่าตัดแทนการเลาะกล้ามเนื้อออกจากกระดูก โอกาสของการเกิดพังผืดภายหลังจากที่ทำการผ่าตัดก็น้อยลง อีกทั้งแผลมีขนาดเล็กระหว่าง 0.8 -1 เซนติเมตรเท่านั้น ขณะที่การผ่าแบบเปิดแผลจะมีขนาด 3.5 - 4 เซนติเมตร เลยทีเดียว
การผ่าตัดผ่านกล้องช่วยให้คุณฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลางาน
อีกหนึ่ง ประโยชน์ของการผ่าตัดวิธีนี้ก็คือเนื่องจากแผลมีขนาดเล็ก ร่างกายบอบช้ำน้อย จึงทำให้การฟื้นตัวของแผลเร็ว โดยอาจใช้เวลานอนโรงพยาบาลเพียง 1 - 2 วันผู้ป่วยก็สามารถกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลได้
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแพทย์ ช่วยให้คุณมั่นใจการรักษาได้มากขึ้น
การผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่านกล้อง ต้องอาศัยความสามารถของศัลยแพทย์สูงกว่าการผ่าตัดแบบเปิด ศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดต้องได้รับการฝึกฝน และมีประสบการณ์ที่มากพอ ซึ่งทางโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธินมีทีมแพทย์ที่ทำการผ่าตัดมากด้วยประสบการณ์และความสามารถในการผ่าตัดเฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหาร เภสัชกร ที่คอยให้การดูแลแบบเฉพาะบุคคลทั้งก่อน และหลังการผ่าตัด

ออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
ก่อนเข้ารับการผ่าตัดทีมแพทย์ผู้ผ่าตัดจะวางแนวทางการรักษาร่วมกับผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากทีมแพทย์สหสาขา เช่น อายุรแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด เตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจผู้ป่วย เพื่อให้ตลอดกระบวนการรักษาเป็นไปอย่างราบรื่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ สถาบันกระดูกและข้อ