ผ่าตัดเต้านม แบบสงวนเต้า
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
11-ม.ค.-2564
มะเร็งเต้านม โรคสุดฮอตขึ้นชาร์ตโรคที่เป็นอันตราย และคุกคามชีวิตผู้หญิงเป็นอย่างมาก เมื่อตรวจวินิจฉัย และพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม การจัดการที่ดีที่สุดคือ การผ่าตัดเต้านมกำจัดก้อนเนื้อมะเร็ง และเนื้อเยื่อที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งออกให้หมด การผ่าตัดในปัจจุบันสามารถทำได้โดยการผ่าตัดแบบเก็บเต้านม และการตัดเต้านม ซึ่งแนวทาง การผ่าตัดพิจารณาตามเหมาะสมเฉพาะรายบุคคล

การผ่าตัดเต้านมแบบเก็บเต้านมไว้ (Partial mastectomy)

                 เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่พบก้อนในเต้านมตำแหน่งเดียว ขนาดเล็ก และไม่พบการกระจายของก้อนบริเวณเต้านม การตัดก้อนมะเร็ง และเนื้อของเต้านมปกติที่อยู่รอบ ตัดห่างจากขอบของก้อนมะเร็งประมาณ 1-2 เซนติเมตร ส่วนใหญ่จะยังคงหัวนม ฐานหัวนม และส่วนใหญ่ของเนื้อเต้านมไว้ แพทย์จะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นก้อนเนื้อร้ายออก แต่วิธีนี้ต้องมีการฉายแสงร่วมด้วยจึงจะให้ผลเทียบเท่ากับการตัดเต้านมทั้งหมด หากต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้ออกด้วยก็จะทำการผ่าตัดเพิ่มเติมส่วนรักแร้ไปด้วยในคราวเดียวกัน ภายหลังการผ่าตัดเต้านม ผู้ป่วยสามารถรักษารูปร่างของเต้านมได้

การผ่าตัดเต้านมเสริมสร้างเต้านมใหม่

                เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่เป็นมะเร็งเต้านม เพื่อลดความสูญเสียอัตลักษณ์ของความเป็นหญิงให้กับผู้ป่วย ทำได้โดยการผ่าตัดเต้านมเพื่อนำเนื้อเยื่อบริเวณอื่นของร่างกายมาใส่แทน เช่น หน้าท้อง แผ่นหลัง สะโพก สะบัก เป็นต้น
                นอกจากนี้ ยังมีการใช้วัสดุที่ทำเลียนแบบเต้านม คือ ถุงเต้านมเทียม ปัจจุบันถุงเต้านมเทียมมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี ผลการศึกษาพบว่ามีความปลอดภัยมากขึ้น ข้อดีของการใช้ถุงเต้านมเทียม คือ ผู้ป่วยไม่ต้องมีแผลผ่าตัดเต้านมเพิ่มเติมจากส่วนอื่นของร่างกาย เลือกขนาดรูปทรงให้เหมาะสมกับความต้องการได้ ใช้เวลาผ่าตัดสั้นกว่า และใช้เวลาพักฟื้นน้อยกว่า

ผ่าตัดเต้านม แบบสงวนเต้า

              การเลือกแนวทางการผ่าตัดเต้านมเสริมเต้านมใหม่นั้น สามารถทำได้ทั้งแบบทำทันทีพร้อมการตัดเต้านมส่วนใหญ่จะทำร่วมกับการตัดเต้านมแบบเก็บเต้านม หรือแบบทำภายหลังการตัดเต้านม ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในการผ่าตัดเต้านมเพิ่มขึ้น การเสริม หรือสร้างเต้านมใหม่ช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ลดความสูญเสีย ช่วยให้มั่นใจในการกลับไปทำงาน และใช้ชีวิตตามปกติ
             
อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดเพื่อจัดการกับมะเร็งเต้านม แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคลว่าผู้ป่วยท่านใดควรทำการผ่าตัดเต้านมแบบใด ผ่าตัดเสริมได้หรือไม่ ควรทำวิธีใดจึงจะเหมาะสม    และมีความปลอดภัยสูงสุด

ศัลยกรรมทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 4 โทร.02-271-7000 ต่อ ศัลยกรรม