ปอดอักเสบ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
02-มิ.ย.-2566

ปอดอักเสบ คืออะไร?

โรคปอดอักเสบ เป็นโรคที่เกิดจากเนื้อปอดมีการอักเสบขึ้น ซึ่งสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา โดยติดต่อทางการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย การไอ จาม หายใจรดกัน หรือปนเปื้อนมากับสิ่งของเครื่องใช้เข้าสู่ร่างกายผ่านเยื่อบุจมูก และเยื่อบุตา ผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบจะมาด้วยอาการไข้ ไอ หายใจหอบ หายใจเร็ว หายใจมีหน้าอกบุ๋ม การตรวจร่างกายเราจะได้ยินเสียงปอดที่ผิดปกติไป หากถ่ายภาพรังสีทรวงอก ก็จะเห็นความผิดปกติได้

แนวทางการรักษา
แนวทางการรักษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือการรักษาที่จำเพาะ กับการรักษาแบบประคับประคอง  ในส่วนของการรักษาขึ้นอยู่กับเชื้อที่ก่อโรค หากเป็นเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย การรักษาทำได้โดยการให้ยาปฎิชีวนะ หากเป็นเชื้อไวรัสก็จะมีในเรื่องของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มียาต้านไวรัส ส่วนไวรัสอื่นๆ ยังไม่มียารักษา จึงต้องรักษาแบบประคับประคองตามอาการ เช่น ให้ผู้ป่วยดื่มสารน้ำมากๆ เพื่อให้เสมหะเหนียวข้นในส่วนของการให้ออกซิเจนจะทำในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหอบ เหนื่อย อาจให้ยาขยายหลอดลมในกรณีที่ตรวจร่างกายแล้วมีภาวะหลอดลมตีบ อาจมีการส่งตัวทำกายภาพบำบัดทรวงอก เพื่อเป็นระบายเสมหะได้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มที่ควรเฝ้าระวัง และแนวทางป้องกัน
ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น ควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีโอกาสเกิดโรคที่รุนแรง ได้แก่กลุ่มเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ กลุ่มนี้เมื่อเป็นแล้วจะมีความรุนแรงมากกกว่าวัยทำงาน หรือในวัยหนุ่มสาวเช่นเดียวกัน หากในรายที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด ผู้ป่วยเหล่านี้ก็ควรจะมีการส่งเสริมให้ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ที่อาจก่อโรคกับทางเดินหายใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ โรคระบบทางเดินหายใจ