รากฟันเทียม...ตัวช่วยสำคัญที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
21-ก.ย.-2563
หากคุณมีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยว ไม่สามารถเคี้ยวได้ทั้งสองข้าง การทำรากฟันเทียมสามารถทดแทนฟันแท้ได้ ช่วยให้การบดเคี้ยวอาหารของคุณเหมือนกับฟันจริง สามารถยึดเกาะฟันปลอมกับกระดูกขากรรไกรไว้ได้อย่างแนบแน่นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ร้อยยิ้ม ที่สำคัญปลอดภัยด้วยมาตรฐานสากล

“ทันตกรรมรากเทียม” สำคัญอย่างไร
นี่เป็นวิธีการปลูกรากเทียมหรือรากฟันเทียมทดแทนรากฟันจริง เพื่อให้คุณสามารถมีฟันเสมือนจริงใกล้เคียงธรรมชาติโดยการฝังรากฟันเทียมไทเทเนียมซึ่งร่างกายยอมรับสารนี้ได้และไม่เกิดการต่อต้าน รากฟันเทียม โดยจะเชื่อมเข้ากับกระดูกกรามเพื่อเป็นฐานให้แก่ฟันที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ ทำให้เกิดรากฐานที่แข็งแรง มีจุดประสงค์เพื่อทดแทนรากฟันที่ขาดหายไป

รากฟันเทียมเหมาะกับใคร...

สำหรับคนที่เหมาะกับการทำทันตกรรมรากฟันเทียม นั้นก็คือผู้ที่มีการสูญเสียฟันซี่ใดซี่หนึ่ง หรือหลายซี่ ผู้ที่ไม่ต้องการใส่ฟันปลอมหรือมีความกังวลเกี่ยวกับการสวมใส่ฟันปลอม รวมถึงผู้ที่มีปัญหาหรือจุดบกพร่องทางสุขภาพปาก การทำศัลยกรรม หรือได้รับบาดเจ็บทางปากและฟัน

“มาตรฐาน” สิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด
ด้วยมาตรฐานของโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธินที่นอกเหนือไปจากมาตรฐานด้านการบริการและการรักษา เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับมาตรฐานการฆ่าเชื้อ (Sterilization) ที่มุ่งมั่นในการควบคุมดูแลความสะอาด และการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อรวมถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือ วัสดุที่เลือกที่ใช้ในรักษา นอกจากนี้ เรามีความภูมิใจในทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมที่ผ่านการฝึกฝน อบรมทั้งในไทยและต่างประเทศ มีประสบการณ์ในงานทันตกรรมรากฟันเทียม พร้อมให้การรักษาด้วยวิธีอันทันสมัยหลากหลายวิธี มีการทำงานร่วมกับทันตกรรมประดิษฐ์ออกแบบฟันปลอมที่ยึดติดบนรากฟันเทียมให้มีความสวยงามดูเป็นธรรมชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประดิษฐ์อย่างสูง

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร.0 2271 7000ต่อ 10493-94