รากฟันเทียม วันเดียวก็ทำได้! ด้วยระบบดิจิตอล (ONE DAY IMPLANT)
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
20-พ.ค.-2565
      ขั้นตอนรักษารากฟันเทียมรูปแบบเดิมใช้เวลา 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อให้กระบวนการรักษาเสร็จสมบูรณ์ หากสภาพกระดูกที่รองรับรากฟันเทียมไม่พร้อม ต้องเพิ่มขั้นตอนการปลูกกระดูกเพิ่มเติม ยิ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการรักษานานมากยิ่งขึ้น

      การรักษารากฟันเทียมภายใน 1 วัน (One Day Implant) เป็นเทคนิคขั้นสูง ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบดิจิตอล ช่วยให้แพทย์สามารถทำงานได้ปลอดภัยและรวดเร็วขึ้น เพื่อการฝังรากฟันเทียมเสร็จได้ทันทีใน 1 วัน เป็นเทคนิคที่ใช้กับการรักษา ทั้งรากฟันเทียม 1 ซี่ ทำรากฟันเทียมร่วมกับสะพานฟัน หรือทำรากฟันเทียมเพื่อช่วยยึดฟันปลอมทั้งปาก

ประเภทของการฝังรากฟันเทียม
รากฟันเทียมทั่วไป ทันตแพทย์ทั่วไปจะแนะนำการฝังรากฟันเทียมในรูปแบบมาตรฐาน เมื่อได้รับการถอนฟันแล้ว จะปล่อยให้ร่างกายรักษาแผลเป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือนขึ้นไป จากนั้นทันตแพทย์จะเริ่มกระบวนการฝังรากฟันเทียม 2 ขั้นตอน ในระหว่างขั้นตอนแรกของการฝังรากฟันเทียม ปล่อยไว้ประมาณ 3 เดือน เพื่อให้กระดูกประสานกับรากฟันเทียมก่อน หลังจากรากฟันเทียมที่ฝังเสร็จติดอยู่กับกระดูกแล้ว ทันตแพทย์จะดำเนินการต่อด้วยการทำครอบฟันบนรากฟันเทียม

รากฟันเทียมหลังถอนฟันเสร็จโดยทันที คือ การใส่รากฟันเทียมหลังถอนฟันเสร็จโดยทันที ใช้จังหวะที่ทำการถอนฟัน หรือผ่าฟัน แล้วฝังรากเทียมต่อทันที ข้อดีของรากฟันเทียมแบบนี้คือ ได้ฟันที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ลดการผ่าตัด และลดการบาดเจ็บ ความเจ็บปวดน้อยลง ลดเวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องรอคอยการรักษาเหงือก หรือกระดูกก่อน ป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียกระดูก เนื่องจากรากฟันเทียมถูกแทนที่ในทันที แต่ข้อจำกัดคือ ทันตแพทย์ต้องประเมินปริมาณของกระดูกให้เพียงพอต่อการฝังรากฟันเทียมตามความเหมาะสมในแต่ละราย

การครอบฟันบนรากฟันเทียมทันทีหลังฝังรากฟันเทียมเสร็จ อาจเป็นการครอบฟันชั่วคราว ครอบฟันถาวรแล้วแต่กรณี หรือแม้กระทั่งฟันปลอมที่ใช้รากฟันเทียมช่วยยึดให้แน่น ช่วยให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจเร็วขึ้น ทันตแพทย์จะพิจารณาว่ารายไหนเหมาะสม เพราะวิธีการนี้มีความเสี่ยงสูง

รากฟันเทียมแทนฟันทุกซี่ในปาก ในรายที่มีความซับซ้อนต้องใช้รากฟันเทียมแทนฟันทุกซี่ในปาก จำเป็นต้องได้รับการวางแผนจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียม การใช้อุปกรณ์ร่วมกับเทคนิค และเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ รากฟันใช้งานได้ยาวนาน และมีความปลอดภัยสูงสุด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล