โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทาง HAPPY TRAVEL

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทาง HAPPY TRAVEL

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566

PAOLO KASET FAIR โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPORT FOCUS

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check&Shine

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565

โรคหัวใจ กับการตรวจสุขภาพที่ต้องใส่ใจ

โรคหัวใจ ถือเป็นโรคที่มีขอบเขตการเจ็บป่วยที่กว้าง โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพภายในหัวใจและหลอดเลือด

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคเบาหวาน

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS CHECK UP

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564

HAPPY DUO โปรแกรมตรวจสุขภาพ

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

HAPPY LADY โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งสตรี สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ

(สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HAPPY DEAL 999.-

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Cardio Check

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

6.6 Flash Deal โปรแกรมตรวจสุขภาพและวัคซีน

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 30 กันยายน 2564

8.8 One Day Special โปรแกรมตรวจสุขภาพ

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564