โรคกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กอักเสบ (Gastroenteritis)

สาเหตุจากร่างกายได้รับเชื้อไวรัส โนโรไวรัส โรต้าไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เช่น อีโคไล ซาลโมเนลลา และชิเกลลา

สัญญาณเตือน...มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric cancer)

มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric cancer) เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบกา

แผลในกระเพาะอาหาร กับอาการปวดท้องจากการติดเชื้อ H. Pylori

เมื่อเชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไร (H. Pylori) เข้าสู่เซลล์เยื่อบุผิวของกระเพาะอาหาร อาจทำให้มีอาการปวดท้องเรื้อรัง และเป็นที่

แผลในกระเพาะอาหาร กับอาการปวดท้องจากการติดเชื้อ H. Pylori

เมื่อเชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไร (H. Pylori) เข้าสู่เซลล์เยื่อบุผิวของกระเพาะอาหาร อาจทำให้มีอาการปวดท้องเรื้อรัง และเป็นที่