โปรแกรมเสริมวิตามินเพื่อการดูแลสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
01-ม.ค.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564
โปรแกรมเสริมวิตามินเพื่อการดูแลสุขภาพ Anti – Aging Vitamins
ทางเลือกเพื่อการดูแล ฟื้นฟู สุขภาพแบบองค์รวมจากภายในสู่ภายนอก เพื่อการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเสริมสร้างความแข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย

เสริมสร้างและกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล Individual Immune Booster

เป็นขั้นตอนการส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้เหมาะสมในแต่ละบุคคลตามอายุ ตามความเสี่ยง ประวัติครอบครัว Life style หรือขึ้นกับโรคประจำตัวคนไข้ แพทย์สามารถพิจารณาให้เหมาะสมได้ตามแต่ละบุคคล

Immune Booster ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามิน ชนิดทาน

14 วัน 3,200 .-
30 วัน 6,000 .-


ปรับสมดุลร่างกายด้วยสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามิน Supplement & Nutritional Therapy

อีกหนึ่งระดับของการดูแลและส่งเสริมสุขภาพคือการเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันร่างกายไว้ก่อนที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยด้วยการดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะเลือกสารอาหาร วิตามินที่จำเพาะในแต่ละบุคคล

Supplement & Nutritional Therapy ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามิน ชนิดฉีด

1 ครั้ง 2,500 .-
3 ครั้ง 5,900 .-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  2. กรณีผลตรวจผิดปกติ จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามจริง
  3. สามารถเข้ารับบริการได้วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
Wellness Life Center โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

โทร.02 1500 900ต่อ5129

Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset