โปรแกรมผ่าตัด สำหรับสุขภาพสตรี PAOLO CHECK & SHINE
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
01-ก.ค.-2565 ถึง 30-ก.ย.-2565


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

การตรวจสุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมีโรคหลายชนิดที่เกิดขึ้นที่ร่างกายไม่แสดงอาการ แต่แอบแฝงเป็นภัยเงียบคุกคามสุขภาพ การตรวจสุขภาพจึงมีเป้าหมายสำคัญ คือการค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่โดยที่ร่างกายยังไม่แสดงอาการผิดปกติ และค้นหาพฤติกรรมเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันและรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จากการตรวจสุขภาพนั้นกลุ่มโรคสำหรับสตรีที่มักตรวจพบ ได้แก่ เนื้องอกมดลูก ถุงน้ำรังไข่  และก้อนเนื้อที่เต้านม  โดยมีแนวทางในการรักษาให้หายได้หากตรวจพบในระยะแรกเริ่ม รวมทั้งลดความเสี่ยงของพัฒนาความรุนแรงของรอยโรค ที่อาจเกิดเป็นโรคร้ายในอนาคต

ผ่าตัดส่องกล้อง

การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก MIS (Minimally Invasive Surgery) ดีอย่างไร?
 คลิก


โปรแกรมผ่าตัด สำหรับสุขภาพสตรี PAOLO CHECK & SHINE

เนื้องอกมดลูก   และถุงน้ำในรังไข่ โรคใกล้ตัวที่คุณผู้หญิงที่ต้องรีบรักษาในท้ายสุดของกระบวนการรักษาที่ต้องทำการผ่าตัด อาจทำให้คุณผู้หญิงเป็นกังวลถึงแผลผ่าตัดกรีดยาวบนหน้าท้องที่ตามมาหลังพักฟื้น แต่ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัย กับการผ่าตัดส่องกล้องถุงน้ำรังไข่ หรือการผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกมดลูก ช่วยให้แผลผ่าตัดเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว จึงเป็นอีกทางเลือกของการรักษาที่ปลอดภัยตรงจุด หมดกังวลปัญหาที่กวนใจ

โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกมดลูก

Lap Myomectomy
3 วัน 2 คืน ราคา 99,000.-โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้องถุงน้ำรังไข่

Lap Cystectomy
3 วัน 2 คืน ราคา 89,000.-มะเร็งเต้านม โรคมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 1 ในหญิงไทย สาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญ ลดความเสี่ยงของการป่วยเป็นโรคร้าย ด้วยการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ
การคลำพบก้อนถือสัญญาณเตือนความผิดปกติ ที่สามารถจะรีบรักษาได้หากเจอในระยะแรกเริ่ม

 

ก้อนเนื้อที่เต้านม เมื่อแพทย์วินิจฉัยแล้วว่ามีโอกาสสูงที่จะพัฒนากลายเป็นโรคร้ายในอนาคต สามารถเข้ารับ ผ่าตัดก้อนเนื้อขนาดเล็กที่เต้านม (Breast Excision)
ออกไปก่อนที่ก้อนเนื้อนั้นจะมีพัฒนาการของรอยโรคลุกลามรุนแรง ท้ายที่สุดการรักษาจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และด้วยก้อนเนื้อมีขนาดเล็ก การเข้ารับการผ่าตัด
การพักฟื้นจึงใช้เวลาไม่นานก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้ง


โปรแกรมผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านม
Mastectomy
3 วัน 2 คืน ราคา 119,000.-


 


โปรแกรมดังกล่าวไม่รวมรายการดังต่อไปนี้

 

 1. ค่าแพทย์ที่ปรึกษา ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
 2. ค่ายากลับบ้าน
 3. ค่าตรวจสุขภาพก่อนการผ่าตัด
 4. ยาและเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
 5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
 6. กรณีที่มีการผ่าตัดอื่นๆเพิ่มเติมหรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด รวมทั้งนอนพักเกินจำนวนวันที่กำหนด คิดค่าบริการส่วนเกินตามจริง

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 

 1. การเข้ารับสิทธิ์ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับการประเมินรอยโรคก่อนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 2. หากมีประวัติการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน หัวใจ โรคปอด หรือโรคอื่นๆ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่าสมควร ต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขโปรแกรม แพทย์จะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ โดยโรงพยาบาลคิดอัตราค่าบริการที่เกิดขึ้นตามจริง
 3. กำหนดและควบคุมรายการยา อุปกรณ์ ของใช้ในและนอกห้องผ่าตัด ในเงื่อนไขที่กำหนด
 4. ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดจำเป็นต้องเชิญแพทย์ที่ปรึกษาร่วมวินิจฉัย คิดค่าแพทย์ที่ปรึกษาเพิ่มเติม
 5. ระยะเวลาส่งเสริมการขายและเข้ารับบริการตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565
 6. ระยะเวลาเข้ารับบริการถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ. กำหนด


บทความสุขภาพ


โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ

Click
ตรวจสุขภาพ


นัดหมายแพทย์

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900