โปรแกรมตรวจสุขภาพ Value For Life
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
02-ก.พ.-2562 ถึง 31-ธ.ค.-2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพ VALUE FOR LIFE 
ตรวจสุขภาพทุกปี...การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้น
เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเพราะ...ในภาวะปัจจุบันและปัญหาต่างๆ ก่อให้เกิดการบั่นทอนสุขภาพอยู่ตลอดเวลาและไม่มีอาการใดๆ แสดงออกให้ทราบ อาจทำให้คิดไม่ถึงว่าเกิดความผิดปกติหรือมีโรคเกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะร่างกายไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการสุขภาพร่างกายจึงมีการเปลี่ยนแปลงและถูกบั่นทอนไปตามกาลเวลา ดังนั้น การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. รวมค่าบริการและค่าแพทย์แจ้งผลการตรวจสุขภาพ
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
3. กรณีตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม โรงพยาบาลคิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
4. ชำระค่าบริการเป็นเงินสด / บัตรเครดิต
5. สามารถเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เท่านั้น
6. หมดเขต วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 
โทร. 02 150 0900  ต่อ  5129