วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (VARIVAX)
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
14-ก.พ.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


โรคอีสุกอีใส
(Chickenpox) โรคผิวหนังที่ติดต่อกันได้ง่ายทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ สามารถพบการเจ็บป่วยได้ตลอดปี สาเหตุจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า "วาริเซลลาซอสเตอร์ " (Varicella-Zoster Virus) ลองสังเกตอาการความเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ โดยจะมีไข้ ปวดศรีษะ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ปวดเมี่อยตามตัว และมีตุ่มน้ำใสตามผิวหนัง ซึ่งปัจจุบันนี้มีทางเลือกของการป้องกันการเจ็บป่วยได้ด้วยการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตามหากมีอาการสงสัยว่าเจ็บป่วย แนะนำพบแพทย์ตรวจดูอาการโดยทันที

 

 

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (VARIVAX)

 2 เข็ม 2,900.-

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าว สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปี ขึ้นไป
2. โปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
3. โปรแกรมดังกล่าว สำหรับการเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เท่านั้น
4. กรุณาระบุ และตรวจสอบสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และเงื่อนไขเข้ารับบริการได้
6. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการ
7. กรณีมีความผิดปกติจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามจริง
8. สามารถลงทะเบียนสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ และเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
9. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด

 

 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (VARIVAX) 2 เข็ม ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร