วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ  ไอกรน
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
14-ก.พ.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2565


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset
 


คอตีบ
(Diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจ สาเหตุจากเชื้อคอตีบ ทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อเกิดอาการหลอดลมตีบตัน มีเนื้อตายเป็นแผ่นหนาในลำคอ ร่วมกับมีไข้ต่ำ คล้ายเป็นหวัด ไอ เจ็บ คอ เบื่ออาหาร

บาดทะยัก (Tetanus) สาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียม เตตานิ ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ตามธรรมชาติ  เช่น ดิน ฝุ่น น้ำ สิ่งปฏิกูล ร่างกายจะได้รับเชื้อผ่านทางบาดแผล ทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อมีอาการ มีไข้ เหงื่อออก หัวใจเต้นเร็ว ชักเกร็ง หดเกร็งของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ กลืน และหายใจลำบาก เป็นต้น มีความอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหากทิ้งไว้นาน โดยไม่ได้รับการรักษา

ไอกรน (Pertussis) สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Bordetella pertussis ทำให้มีเกิดการบวมของเยื่อบุทางเดินหายใจ และเกิดอาการไอเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน โดยเชื้อชนิดนี้สามารถติดต่อแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ง่าย ผ่านการหายใจ ไอ จาม

 

โดยในปัจจุบันมีวัคซีน สำหรับเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

ซึ่งเด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนชุดนี้ครบทั้ง 5 เข็ม ตามเกณฑ์ช่วงอายุ และเมื่อเวลาผ่านไปอายุประมาณ 10 ปี ภูมิคุ้มกันจะเริ่มลดลง จึงจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำในทุกๆ 10 ปี เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงป้องกันการเจ็บป่วย

  • วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ  ไอกรน (BOOSTRIX)    1 เข็ม    950.-
  • วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก (TD VAX)                                       1 เข็ม    750.-

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าว สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปี ขึ้นไป
2. โปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
3. โปรแกรมดังกล่าว สำหรับการเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เท่านั้น
4. กรุณาระบุ และตรวจสอบสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และเงื่อนไขเข้ารับบริการได้
6. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล

ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการ

7. กรณีมีความผิดปกติจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามจริง
8. สามารถลงทะเบียนสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ และเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
9. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900วิธีการสั่งซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน (BOOSTRIX) - +
วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก (TD VAX) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร