ประกันสุขภาพ ค่าห้อง (HS) 2,000 บาท  Admit ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่าห้อง
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
17-ก.พ.-2564 ถึง 30-มิ.ย.-2564
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีไม่มีสะดุด ให้การดูแลเมื่อเจ็บป่วย พร้อมเข้าใจทุกปัญหาสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ จากทีมแพทย์สหสาขาร่วมวางแผนการรักษาเป็นรายบุคคล  เพื่อให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์และคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการรักษา สำหรับผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพค่าห้อง (HS) 2,000 บาทขึ้นไป เข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน

เงื่อนไขการรับบริการ
1. สำหรับผู้ที่ถือบัตรประกันสุขภาพ โดยมีค่าห้อง (HS) ตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป สามารถใช้ Fax Claim ที่ผ่านบริษัทประกันได้เท่านั้น
2. ห้องพักฟื้นเป็นห้องเดี่ยว Standard ที่ รพ. กำหนดไว้เท่านั้น
3. ค่าห้องพักที่เป็นส่วนเกินดังกล่าว คือ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการ รพ. ที่เบิกกับบริษัทประกัน “ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน” ยกเว้น ห้อง ICU ห้องผ่าตัด ส่วนรายการอื่นๆ เบิกตามผลประโยชน์
4. โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสังคม
5. บริการนี้ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านตัวแทนประกันเท่านั้น
6. การเข้ารับบริการโปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 30  มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5348
Line official account : Paoloclub
Line ID : @paoloclub
เพิ่มเพื่อน