ตรวจสุขภาพโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
14-พ.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคเบาหวาน
โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดการทำลายของหลอดเลือด และมีภาวะแทรกซ้อนของโรคตามมา เช่น ปัญหาด้านสายตา ไตวาย โรคหัวใจ อัมพาต ขาชา เมื่อมีแผลจะหายช้า โดยโรคเบาหวาน มีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท คือ

• เกิดจากภูมิคุ้มกันร่างกายทำลายเซลล์สร้างอินซูลินในตับอ่อน ทำให้เกิดภาวะขาดอินซูลิน
• เกิดจากภาวะการลดลงของการสร้างอินซูลินร่วมกับภาวะดื้ออินซูลินและมักเป็นกรรมพันธุ์
• เบาหวานชนิดพิเศษ เช่น เป็นโรคของตับอ่อน หรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับการทำงานที่ผิดปกติของอินซูลินโดยกำเนิด
• เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ สามารถหายไปได้หลังคลอด แต่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในอนาคต

การตรวจสุขภาพอย่างเจาะลึกถึงความผิดปกติของระบบการทำงานของร่างกาย ช่วยให้การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้ตรงจุด


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

2. รายการตรวจเพิ่มเฉพาะทางโรคหัวใจ ต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น

3. กรณีตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม

    โรงพยาบาลคิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง

6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด

7. หมดเขต วันที่ 31 ธันวาคม 2563


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5115
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset
 
 
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
CHECK FOR SURE โปรแกรมคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น - +
CHECK FOR SURE โปรแกรมคัดกรองเบาหวานประจำปี - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร