สิทธิประโยชน์ สำหรับ..ตัวแทนประกัน  และลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
17-ก.พ.-2564 ถึง 31-มี.ค.-2564
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีไม่มีสะดุด ให้การดูแลเมื่อเจ็บป่วย พร้อมเข้าใจทุกปัญหาสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ จากทีมแพทย์สหสาขาร่วมวางแผนการรักษาเป็นรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์และคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการรักษา สำหรับผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ และตัวแทนประกันชีวิต

มอบสิทธิพิเศษในการดูแลสุขภาพ
- ส่วนลดค่าห้อง 50% หลัง Fax Claim (กรณี สำรองจ่ายลดค่าห้อง 30%)
- ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ส่วนลด 15%
- ค่าทันตกรรม (ขูด อุด ถอน) ส่วนลด 10%

เงื่อนไขการรับบริการ
1. สำหรับผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ และตัวแทนประกันชีวิต
2. ส่วนลดดังกล่าวไม่รวมค่าห้อง ICU, และค่าห้องผ่าตัด
3. โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสังคม
4. ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564
5. บริการนี้ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านตัวแทนประกันเท่านั้น
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5348
Line official account : Paoloclub
Line ID : @paoloclub

เพิ่มเพื่อน