พญ.นิจจารีย์ ศุภดิลกลักษณ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวชและด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 16:00
พุธ 07:00 - 16:00
พฤหัสบดี 07:00 - 16:00
ศุกร์ 07:00 - 16:00
อาทิตย์ 07:00 - 16:00
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 16:00
พุธ 07:00 - 16:00
พฤหัสบดี 07:00 - 16:00
ศุกร์ 07:00 - 16:00
อาทิตย์ 07:00 - 16:00
ยกระดับของการดูแลสุขภาพที่เป็นมากกว่าการค้นหารอยโรคที่ซ่อนอยู่ แต่คือการค้นหาอย่างเจาะลึกลงไปถึงสาเหตุความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย พร้อมวางแผนการรักษาและฟื้นฟูด้วยวิธีการเฉพาะบุคคล อีกทั้งยังสามารถออกแบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปกป้อง ลดความเสี่ยง และการเสื่อมถอยของร่างกายอย่างมีคุณภาพ#รักษาอย่างเข้าถึง_ดูแลอย่างเข้าใจ
---------------------
Wellness Life Center
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร.02-1500-900 ต่อ 5129