พญ.ธนพร พุทธานุภาพ

อายุรแพทย์ ชำนาญการโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 08:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 12:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 21:00
เสาร์ 09:00 - 17:00