นพ.จิรพงษ์ ฤกษนันทน์

อายุรแพทย์

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 12:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 12:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 12:00
เสาร์ 09:00 - 12:00