เลี้ยงลูกรัก ให้เติบโตแข็งแรงตามช่วงวัย
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
30-ก.ค.-2563

เลี้ยงลูกรัก ให้เติบโตแข็งแรงตามช่วงวัย

ทุกช่วงวัยของลูกรักนั้นล้วนเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำและน่าสนใจ เพราะว่าลูกของเรามีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน การได้เฝ้ามองพัฒนาการของลูกน้อย ถือเป็นความสุขของพ่อแม่

 

แม้ในช่วงเวลาที่ลูกยังคงเป็นทารกน้อยแบเบาะ พ่อแม่นั้นก็มีการปรับตัวเรียนรู้กันและกัน จนลูกเติบโตถึงวัย 2 ขวบ ก็ยังได้มารับมือกับลูกน้อยวัยแสนซน และเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งมีความคิดเป็นของตัวเอง มีความอิสระมากขึ้นพ่อแม่ก็ยังมีความเฝ้าห่วงใยกับลูกเสมอ

 

ให้ลูกเติบโตพร้อมเผชิญโลกกว้าง ด้วยการเลี้ยงลูกแบบ EF

 

EF(ExecutiveFunction)ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเลี้ยงลูกนั่นเพราะEFก็คือความสามารถของสมองระดับสูงที่จะใช้ในการควบคุมความคิดอารมณ์ การตัดสินใจ และการกระทำเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จได้

โดย EF ที่ดีนั้นจะประกอบไปด้วย สามารถควบคุมดูแลตัวเองได้ สามารถเอาตัวรอดได้อย่างเหมาะสม โดยเราสามารถส่งเสริมการเลี้ยงลูกให้มี EF ที่ดีได้ด้วยการอุ้มกอด แสดงออกถึงความรักความห่วงใย ให้เลี้ยงนมแม่ให้นานที่สุด ส่งเสริมให้ลูกช่วยทำงานบ้านเล่นกับลูกบ่อยๆเล่านิทานให้ลูกฟัง ถ้าเกิดว่าลูกของเราทำดี ก็ให้ชื่นชม เพื่อให้กำลังใจลูกในการทำครั้งต่อไป

 

วัคซีน สิ่งสำคัญช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องลูกน้อย

เพื่อลูกรักสุขภาพดีพร้อมเติบโตอย่างแข็งแรงควรดูแลให้ลูกน้อยได้รับวัคซีนครบตามแต่ละช่วงวัยถือเป็นสิ่งสำคัญ และเลือกเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทางเลือกชนิดอื่นๆ   ตามความเหมาะสมภายใต้คำแนะนำของกุมารแพทย์ เพราะวัคซีนนั้นจะช่วยป้องกันโรค แม้จะไม่ได้ป้องกัน 100 % ก็ตามแต่สามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้