เตรียมสุขภาพลูกน้อยวัยเรียน ในยุค New Normal
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
28-ธ.ค.-2564
เมื่อลูกไปโรงเรียนในยุค New Normal คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมสร้างให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยการจัดเตรียมอาหารให้ถูกสุขลักษณะถูกหลักโภชนาการ ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวันมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอโดยการนอนหลับอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ต่อวัน

เมื่อออกไปนอกบ้านก็มีการสอนให้ลูกตระหนักถึงเรื่องการล้างมือการดูแลความสะอาดของตัวเอง ไม่ใช้ของส่วนตัวของร่วมกับผู้อื่นคุณพ่อคุณแม่ควรเตรียม ของใช้ส่วนตัวของลูก เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัยสำหรับให้ลูกเตรียมเอาไปโรงเรียน

สอนให้ลูกรู้จักรักษาความสะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารและทันทีที่กลับถึงบ้านจากนั้นควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเป็นลำดับถัดไปทั้งนี้เมื่อใดที่คุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกน้อยมีอาการป่วยแนะนำให้หยุดพักอยู่บ้านก่อนอย่าเพิ่งไปโรงเรียนในช่วงนั้นจนกว่าลูก ๆ จะหายดี

การจับกลุ่มเล่นกันในเด็ก ป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อได้
การจับกลุ่มเล่นกันในเด็กเราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองสามารถ บ่มเพาะฝึกฝนการรู้จักดูแลรักษาความสะอาดให้เป็นนิสัยจากที่บ้าน เช่น ล้างมือเป็นประจำ หรือสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกไปในที่ชุมชนผู้ปกครองที่บ้านอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กๆ ได้ นั่นเพราะเด็กจะมีพฤติกรรมการเลียนแบบผู้ปกครองเสมออยู่แล้ว มีการจดจำนำไปใช้กับตัวเองได้ที่ในโรงเรียน