มะเร็งรังไข่…อีกหนึ่งภัยเงียบของผู้หญิง

มะเร็งรังไข่ในระยะเริ่มต้นมักไม่แสดงอาการให้รู้สึก แต่เราสามารถตรวจพบมะเร็งรังไข่ได้ก่อน ด้วยการตรวจภายในและตรวจอัลตร้าซ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 25 รายการตรวจ เลือกตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งรังไข่

ป้องกันดีกว่ารักษาด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ 25 รายการ Healthy Check Up พร้อมเลือกตรวจเพิ่มโปรแกรมเฉพาะทาง รายการละ 2,020.-