ซีสต์และก้อนที่เต้านม

การเกิดซีสต์นั้นเชื่อว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนจากร่างกายในแต่ละคน โดยเฉพาะเพศหญิงซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง