Paolo CHECK & EXTRA เริ่มต้นปี​ สุขภาพดียิ่งกว่าเดิม
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
14-ม.ค.-2563 ถึง 31-มี.ค.-2563
Paolo CHECK & EXTRA
เริ่มต้นปี สุขภาพดียิ่งกว่าเดิมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สแกน QR Code ด้านล่างนี้

 

หรือ Add Line id : @Paolochokchai4

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย  4 โทร.02-514-4141 ต่อ 3111