โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคา 900 บาท
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
19-ก.พ.-2563 ถึง 30-มิ.ย.-2563

เสริมภูมิสุขภาพดี ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรม

จำนวน

ราคา

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก (MM63061)

1 เข็ม

900

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ (MM63062)

1 เข็ม

900

 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เหมาะสำหรับใคร

1. บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

2.กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีน

  • หญิงตั้งครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป
  • เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
  • ผู้ป่วยธาลัสซีเมียหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ไตวาย รวมถึงผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด ฯลฯ

 หมายเหตุ
ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
-
ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
-
การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโรงพยาบาล
-
โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสุขภาพเฉพาะชำระเงินเองเท่านั้น
-
ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
-
ใช้สิทธิ์วันนี้ 30 มิถุนายน 2563

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

คลินิกอายุรกรรม  

โทร.02-514-4141 ต่อ 1100 1101  

ศูนย์ตรวจสุขภาพ  

โทร.02-514-4141 ต่อ  3111

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก - +
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4