สิทธิพิเศษ สำหรับตัวแทนประกันและลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
01-พ.ย.-2562 ถึง 01-ม.ค.-2564

หมดความกังวล.... ตอบโจทย์เรื่องการรักษาพยาบาลในยุคปัจจุบันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณศันสนีย์ รุ่งเรือง

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.082-685-7001 , 02-514-4141 ต่อ 1700-2