วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับเด็ก) ราคา 590.- เฉพาะผู้ถือกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
30-มิ.ย.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564

เสริมภูมิคุ้มกันให้กับคนที่คุณรักด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ซึ่งการฉีดวัคซีนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ป้องกันและลดความรุนแรงของโรค

"ฉีดก่อน ป้องกันก่อน พร้อมดูแล ปกป้องคุณ และคนที่คุณรัก.... 
ช่วยสร้างเกราะเสริมภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยง ความรุนแรงเมื่อเจ็บป่วย  "

 

รายละเอียดโปรแกรม

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก จำนวน 1 เข็ม ราคา 590 บาท
*สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. แสดงสื่อ PR หรือ SMS ยืนยันสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการ
2. โปรแกรมนี้สามารถเข้ารับบริการได้ที่เฉพาะสาขาโชคชัย 4 เท่านั้น 
3. โปรแกรมนี้สามารถลงทะเบียนและเข้ารับบริการได้วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
4. โปรแกรมนี้ใช้ได้สำหรับเด็ก รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
6. โปรแกรมนี้ชำระเงินสดหรือบัตรเครดิต เท่านั้น
7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้ติดต่อเครือ โรงพยาบาลเปาโล

  • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141