โปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานประเทศ ญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
22-มิ.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
     การเตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศนั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ การตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เป็นการตรวจความพร้อมด้านสุขภาพ ว่าท่านมีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่ เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศนั้นหรือไม่ เป็นโรคประจำตัวซึ่งจะส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหนัก หรือเป็นโรคที่อาจกำเริบรุนแรงเมื่อไปทำงานประเทศนั้นๆหรือไม่ เป็นต้น หากท่านมีปัญหาด้านสุขภาพในต่างประเทศ จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถทำงานได้ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาลจำนวนมาก ถ้ารักษาไม่หายจะถูกส่งกลับประเทศไทย ทำให้เสียเวลา เสียเงิน เสียโอกาสในการทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
การตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองความเสี่ยงไปทำงานต่างประเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

รายการตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ประเทศญี่ปุ่น
1.CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
2.UA ตรวจปัสสาวะทั่วไป
3.STOOL ตรวจอุจจาระ
4.CXR เอกซเรย์ปอด
5.Anti HIV โรคเอดส์
6.Anti HCV Result ตรวจหาเชื้อไวรัส C
7.HBsAg Result ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B
8.MALARIA ตรวจหาเชื้อมาลาเลีย
9.Pregnancy Test ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ ผู้หญิง
10.VDRL ( RPR ) ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
11.Blood group , RH หมู่เลือด
12.Microfilaria staining ตรวจโรคเท้าช้าง
13.ตรวจวัดสายตา ตรวจตาบอดสี
14.ตรวจร่างกายโดยแพทย์


ประเทศจีน / ประเทศสิงคโปร์
1.CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
2.UA ตรวจปัสสาวะทั่วไป
3.STOOL ตรวจอุจจาระ
4.CXR เอกซเรย์ปอด
5.Anti HIV โรคเอดส์
6.Anti HCV Result ตรวจหาเชื้อไวรัส C
7.HBsAg Result ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B
8.MALARIA ตรวจหาเชื้อมาลาเลีย
9.Pregnancy Test ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ ผู้หญิง
10.VDRL ( RPR ) ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
11.Blood group , RH หมู่เลือด
12.Microfilaria staining ตรวจโรคเท้าช้าง
13.ตรวจวัดสายตา ตรวจตาบอดสี
14.EKG ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า
15.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

เอกสารเข้ารับบริการ
1.พาสปอร์ต และบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาเอกสาร อย่างละ 1ชุด
2.รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 ใบ
3.สามารถรอรับผลการตรวจร่างกายได้ภายใน 4 ชั่วโมง


หมายเหตุ
1.ผู้รับบริการต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม เช่น น้ำอัดลม ชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง หลังเที่ยงคืน หรือ ก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 7 – 8 ชั่วโมง ( สามารถจิบน้ำเปล่าได้ )
2.สำหรับผู้รับบริการที่ต้องใช้แว่นสายตา ให้นำแว่นสายตามาด้วย
3.สุภาพสตรีที่มีประจำเดือนให้เลื่อนวันตรวจ จนกว่าประจำเดือนจะหายเป็นปกติ
4.หากต้องการตรวจสุขภาพตั้งแต่ 50 ท่านขึ้นไป ทางโรงพยาบาลมีบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ
อาคาร 4 ชั้น 2 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 2312,2315