โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทาง Happy Travel
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
01-พ.ย.-2565 ถึง 01-ก.พ.-2566
Happy Travel
เช็กสุขภาพให้พร้อมก่อนออกเดินทาง


การตรวจสุขภาพก่อนออกเดินทาง เป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนที่จะจัดทริปออกไปเที่ยวในเเต่ละครั้ง ซึ่งจะตรวจหาความผิดปกติ หรือค้นหาความเสี่ยงของโรคต่างๆ เพื่อช่วยให้ตลอดทั้งทริปของการเดินทาง สนุก เเละไร้กังวลเรื่องปัญหาสุขภาพ


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

1.ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน ไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
2. งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
3. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ
4. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ
5.ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขน


สั่งซื้อตั้งเเต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566

เข้ารับบริการได้ถึง 30 มิถุนายน 2566
รายการตรวจ
ตรวจสุขภาพก่อนออกเดินทางตรวจสุขภาพทางเดินอาหารเเละตับตรวจสมรรถภาพขณะออกกำลังกายตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง 
ตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
4 รายการ4 รายการ 4 รายการ
4 รายการ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ 
Physical Examination
✔ 
✔ 


ตรวจร่างกายทั่วไปโดยเเพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ
Healhy Consult Specialist Cardio
วัดความดันโลหิต ชีพจร 
Blood Pressure , Vital signs
✔ 
✔ 


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Hight
✔ 
✔ 


ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI
รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไป
4 รายการ
 3 รายการ --
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด 
CBC
✔ 


ตรวจการทำงานของตับ 
SGOT (AST)

✔ 


ตรวจการทำงานของตับ 
SGPT (ALT)
 


ตรวจการทำงานของตับ 
ALP (Alkaline Phosphatase)
ตรวจปัสสาวะ 
Urine Exanination
✔ ตรวจหาเชื้อกามโรค
VDRT (RPR)
ตรวภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเอดส์
HIV Antibody
รายการตรวจเอกซเรย์
 2 รายการ  2 รายการ --
เอกซเรย์ปอด
Chest X-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
Electrocardiography (EKG)
รายการตรวจห้องปฏิบัติการเจาะลึกเฉพาะทาง-2 รายการ
--
ตรวจหาเชื้อ และภูมิไวรัสตับอักเสบบี
HBs Ag
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี
Anti HBs
รายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึกเฉพาะทาง
-1 รายการ1 รายการ
1 รายการ
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
Upper Abdomen
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
ECHO
ราคา 
1,480.-
2,280.-
2,480.-2,480.-

โปรแกรมตรวจเจาะลึกเฉพาะทาง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง
รายการตรวจราคา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับ 1 ท่าน) อายุ 15 ปีขึ้นไป790.-
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับ 2 ท่าน) อายุ 15 ปีขึ้นไป 1,300.-
ตรวจสุขภาพทำ VISA กลุ่มประเทศยุโรป - อเมริกา1,500.-
ตรวจ COVID - 19 (RT-PCR) พร้อมออกใบรับรองเเพทย์3,000.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพรวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว

2. โปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นได้

3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง

4. กรณี ทำการสั่งซื้อและชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินได้

5. กรุณา ระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ เเละไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาได้
6. โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับทำ VISA ไม่จำเป็นต้องงดอาหาร เเละในกรณีที่ต้องการซื้อเพิ่มเติมรายการเสริม จะคิดอัตราค่าบริการตามจริง

7. โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่ายตั้งเเต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566 เท่านั้น
8. 
สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 30 มิถุนายน 2566

9. เงื่อนเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
สอบถามรายละเอียด 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161
Line : @Paolochokchai4 
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับ 1 ท่าน) อายุ 15 ปีขึ้นไป สั่งซื้อได้ถึง 31 มกราคม 2566 - +
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับ 2 ท่าน) อายุ 15 ปีขึ้นไป สั่งซื้อได้ถึง 31 มกราคม 2566 - +
ตรวจสุขภาพทำ VISA กลุ่มประเทศยุโรป - อเมริกา สั่งซื้อได้ถึง 31 มกราคม 2566 - +
ตรวจ COVID - 19 (RT-PCR) พร้อมออกใบรับรองเเพทย์ สั่งซื้อได้ถึง 31 มกราคม 2566 - +
ตรวจสุขภาพก่อนออกเดินทาง สั่งซื้อได้ถึง 31 มกราคม 2566 - +
ตรวจสุขภาพทางเดินอาหารเเละตับ สั่งซื้อได้ถึง 31 มกราคม 2566 - +
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) สั่งซื้อได้ถึง 31 มกราคม 2566 - +
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHO) สั่งซื้อได้ถึง 31 มกราคม 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4