โปรแกรมตรวจสุขภาพมะเร็ง Healthy Life
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
29-มิ.ย.-2563 ถึง 30-ก.ย.-2563

โรคมะเร็ง กลายเป็นโรคร้ายที่พบได้บ่อยมากในปัจจุบัน ในขณะที่อายุของผู้ป่วยเองก็เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ที่เป็นโทษต่อสุขภาพร่างกาย ไม่ว่าการขี้เกียจออกกำลังกาย การทำงานหนัก พักผ่อนน้อย นอนดึก กินดึก ปาร์ตี้หนัก กินแต่อาหารฟาสฟู้ด เพราะฉะนั้นหากคุณไม่อยากต้องทนทุกข์กับการถูกมะเร็งลุกลาม...ควรเลิกพฤติกรรมเหล่านี้ก่อนสายเกินแก้!

 

สัญญาณเตือนของโรคมะเร็ง

  • มีเลือดหรือสิ่งผิดปกติออกจากร่างกาย เช่น ตกขาวมากเกินไป
  • มีก้อนหรือตุ่มเกิดขึ้นโดยที่ก้อนนั้นโตเร็วผิดปกติ
  • ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ผิดปกติหรือเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น มีเลือดปน
  • มีแผลเรื้อรัง หายช้า เช่น แผลคล้ายร้อนในที่เป็นมานานเกินกว่า 2 สัปดาห์
  • เสียงแหบ ไอเรื้อรัง
  • กลืนอาหารลำบาก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
  • สังเกตเห็นว่าหูด ไฝ หรือปาน มีการเติบโตผิดปกติ


เนื่องจากโรคมะเร็งมักจะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น ทั้งที่สามารถรักษาได้ง่ายกว่าในระยะอื่นๆ ดังนั้นควรป้องกันด้วยการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดโปรแกรม

รายการตรวจชายหญิง

วัดความดันโลหิตชีพจร

Blood Pressure , Vital signs 
*
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC
**
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  

Fasting Blood Sugar

** 
ตรวจระดับไขมันในเลือด  Cholesterol**
ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride
**
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST)  
** 
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (ALT)
**
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต  B.U.N 
*  *
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid
**
ตรวจปัสสาวะ  Urine Examination
*
ตรวจไวรัสตับอักเสบบี
Hbs Ag
**
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
CA125

*
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
PSA
*
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
AFP
**
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
**
เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่  Chest X-ray
* *
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน บน หรือ ล่าง
Ultrasound Upper /Lower Abdomen
**
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA
**
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG**
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก  OPD*
*
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
Physical Examination
**
ค่าสมุดผลตรวจสุขภาพ Medical Check Up Report
**
บริการอาหารว่าง Complimentary Voucher
**
ราคา3,590.-
3,590.-

 

หมายเหตุ : กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการ 8-12 ชม.


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ :

- สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2563

- โปรแกรมรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

- กรณีตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง

- ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น

-  สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
-
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 3111

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพมะเร็ง Healthy Life พร้อมอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (ผู้ชาย) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพมะเร็ง Healthy Life พร้อมอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (ผู้ชาย) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพมะเร็ง Healthy Life พร้อมอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (ผู้หญิง) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพมะเร็ง Healthy Life พร้อมอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (ผู้หญิง) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4