โปรแกรม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2024

สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โปรแกรม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2024

สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยลดความรุนแรงจากการป่วยและการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน และช่วยลดการแพร่กระจายโรค

วัคซีนไข้หวัดใหญ่... สำคัญแค่ไหน!!

เพราะเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไป อีกทั้งภูมิคุ้มกันที่เราเคยมีก็ลดลงไปตามวันเวลา การฉ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่... สำคัญแค่ไหน!!

เพราะเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไป อีกทั้งภูมิคุ้มกันที่เราเคยมีก็ลดลงไปตามวันเวลา การฉ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่... สำคัญแค่ไหน!!

เพราะเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไป อีกทั้งภูมิคุ้มกันที่เราเคยมีก็ลดลงไปตามวันเวลา การฉ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกัน COVID-19 ได้หรือไม่?

โรคงูสวัดเกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลา (varicella virus) ซึ่งจะสามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นในตอนที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำกว

Live Your Life Travel วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับเด็ก

โปรโมชั่นเฉพาะออนไลน์เท่านั้น!! ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566

Live Your Life Travel วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โปรโมชั่นเฉพาะออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับเด็ก) ราคา 590.- เฉพาะผู้ถือกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ

เสริมภูมิคุ้มกันให้กับคนที่คุณรักด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ซึ่งการฉีดวัคซีนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับเด็ก) ราคา 590.- เฉพาะผู้ถือกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ

เสริมภูมิคุ้มกันให้กับคนที่คุณรักด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ซึ่งการฉีดวัคซีนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 650.- (สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ AIA)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 650 บาท สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ AIA ปกป้องคุณจาก...ไข้หวัดใหญ่ ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 2021

BACK TO SCHOOL เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ก่อนเปิดเทอม ด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สร้างภูมิคุ้มกัน ก่อนเปิดเทอม เตรียมความพร้อมสร้างเกาะป้องกัน ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 790.-

ฉีดก่อน ป้องกันก่อน พร้อมดูแลปกป้องคุณและคนที่คุณห่วงใย