ความดัน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เพิ่มความเสี่ยง "โรคหัวใจ"

โรคเรื้อรังอย่างเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือไขมันในเลือดสูง ที่เป็นโรคยอดฮิตของผู้สูงวัย หลายคนคิดว่าโรคเหล่านี้ไม่ใช่โร

ความดันโลหิตของคุณแม่ตั้งครรภ์

มีคนไทยมากกว่า 13 ล้านคนป่วยเป็นโรคความดันโลหิต แต่มีเพียงร้อยละ 44 เท่านั้นที่รู้ตัวและไปปรึกษาแพทย์

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงคือ ภาวะที่แรงดันในหลอดเลือดแดงมีค่าสูงเกินปกติ 140/90 มิลลิเมตรปรอท

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงคือ ภาวะที่แรงดันในหลอดเลือดแดงมีค่าสูงเกินปกติ 140/90 มิลลิเมตรปรอท

ความดันโลหิตของคุณแม่ตั้งครรภ์

มีคนไทยมากกว่า 13 ล้านคนป่วยเป็นโรคความดันโลหิต แต่มีเพียงร้อยละ 44 เท่านั้นที่รู้ตัวและไปปรึกษาแพทย์

ความดันโลหิตสูง… จำเป็นแค่ไหน ที่ต้องรักษา

โรคความดันโลหิตสูง นับเป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ เพราะไม่ค่อยแสดงอาการให้เห็น ซึ่งข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าจำนวนผู้ป่วยและอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากโรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5 พฤติกรรมควรเลี่ยง หากไม่อยากเสี่ยง “ความดันโลหิตสูง”

ความดันโลหิตสูง โรคเรื้อรังที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ แต่มักเข้าใจว่าเป็นเรื่องไกลตัว ทั้งที่จริง ๆ แล้ว “ความดัน” เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราเอง