นพ.ธนกร สืบพันธ์วงษ์

อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 12:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
อาทิตย์ 09:00 - 20:00